ועדות

הועדות מהוות חלק חשוב ומרכזי במכינה. באמצעותן המכיניסטים מעורבים בניהול המכינה, מרכזים ומוציאים לפועל פרויקטים ומשימות.

אין זה אומר שרק חברי הועדה יבצעו את המשימות אשר בתחומי הועדה. בחלק מהזמן הועדה תפעל באופן עצמאי, ובחלק מהזמן כלל המכינה צריכה להתגייס לעבודה משותפת בתחומים שונים.

ועדת לוגיסטיקה

ועדת לוגיסטיקה אחראית על התחומים הלוגיסטים במכינה, המטבח, המחסן, חדר הרשת, סדרות שטח ותיקון במפגעים.

ועדת תרבות תוכן וקהילה

ועדת תרבות תוכן וקהילה אחראית על התוכן, התרבות, הקהילה והשפה. במטרה לקדם את החניכים בתרומה לקהילה, הדרכה, שפה וכו

ועדת אורחות חיים

ועדת אורחות חיים אחראית על עיצוב חיי הקבוצה במכינה על ידי מליאה, חניכת חניכים מובילי שבוע, גאווה יחידה, שיפור פני המכינה, ביטחון ובטיחות ויציאות החניכים. הועדה מנהלת את חיי הקבוצה ופועלת על מנת לשפר אותם.

ועדת ספורט והכנה לצבא

ועדת ספורט והכנ"צ אחראית על מימוש הפוטנציאלי האישי של כל מכיניסט מבחינת כושר והכנה לצה"ל. הם מחזקים את הכושר הפיזי והנפשי של המכיניסטים, מספקים ידע והכנה לצה"ל ומנחילים במכיניסטים את החשיבות של ספורט ואורח חיים בריא בחיים היום יומיים.

ועדת גיוסים ומדיה

עדת גיוס ומדיה עובדת בקשר ישיר מול בתי הספר, קבוצות אחרי, תנועות נוער וכלל המסגרות חינוך תוך יצירת קשר אישי עם המועמדים על מנת לגייס מועמדים למחזור הבא אחריהם. בנוסף, ועדת גיוס ומדיה אחראית על בנייה והעברת ימים פתוחים במכינה ואירגון הגיבושים. 
אחריות הועדה לתחזק ולפתח את נושא המדיה, ובתוכו הרשתות החברתיות ואתר האינטרנט. כל אלו מבוצעים על ידי המכיניסטים בעצמאות מלאה.