ועדת אורחות חיים

ועדת אורחות חיים היא הועדה שמניעה את המכינה מתחת לפני השטח, היא מזהה צורך מתוך הקבוצה ועובדת איתו על מנת לשפר את היחסים בתוך הקבוצה והחיים שלנו כקבוצה. מטרתה העיקרית היא העברת האחריות מהמדריכים והסגל של המכינה אל החניכים. הועדה אחראית על ניהול ושיפור חיי השגרה במכינה במספר היבטים כגון: נראות פני המכינה, שמירה על כללי הבטיחות, ניהול המליאה, ניהול בקשות היציאה, פיתוח גאוות יחידה מכינתית. בכל תחום הועדה פועלת ביוזמה ובנחישות תוך הפגנת אחריות ומקצועיות אשר יהפכו את שגרת החיים במכינה לאיכותית יותר.

 

יו"ר ועדת אורחות חיים- אחראי על תפעול שוטף של הועדה  ניהול חברי הועדה. ליווי פרויקטים גדולים ותמיכה בחניכי הועדה.

יו"ר מליאה- בכל שבוע מתקיימת מליאה במכינה. המליאה היא הכלי שבו החניכים מקבלים החלטות וקובעים מה מתרחש במליאה.

יו"ר יציאות+ סיו"ר מליאה- אחראית לרכז את יציאות החניכים מהמכינה, אוספת מהחניכים את הסיבות יציאה. בתור סיו"ר מליאה, היא ממלאת מקום היו"ר וגם עוזרת בהרכבת המליאות

א' שפ"ה- אחראי על שיפור פני המכינה, הפיכת המכינה לבית של החניכים. לשמור על נראות פני המכינה ,שיפור נוחות והפיכת המכינה לבית .
העצמת חניכים בפרויקטי יזמות פנים מכינתיים.

א' בטיחות- בקרה על בטיחות החניכים במכינה, העלאה למודעות את ערך הבטיחות בשגרה היומיומית של החניכים, בסדרות השטח וביציאה לבתים שלהם.

א' גאוות יחידה- אחראים על המורל, המסורות, השייכות האישית של חניכי המכינה למיקומה. העצמת היחידים שתורמים לקבוצה. פיתוח סממנים חיצוניים שמאחדים ומייחדים את המכינה.