קצת עלינו

חזון המכינה:

מכינת כנרת מאמינה ביצירת מרחב משותף ושוויני בין כל באי המכינה ללא הבדלי דת גזע ומין במטרה לחדד את הזהויות השונות.

מיקוד המכינה באוכלוסיות הנוצריות והיהודיות יוצר מרחב היכרות משמעותי בין התרבויות ומקדם רב תרבתיות כערך חיוני היוצר תשתית של אמון בחברה הישראלית.

בוגרי המכינה יהיו חדורי אמונה עצמית ערכית ובעלי כלים ליזמות בחברה הישראלית.