מנחים קבועים

זהות ציונית-חלוצית / מנחה: אבי זעירא

בשיעורים אלו המכיניסטים מקבלים דגש רב על חיזוק התודעה הציונית והלאומית והודות לכך מתחזקת בקרבם החשיבות והמהות של ערך התרומה למדינה ולחברה. כמו כן, בשיעורים מתקיימים דיונים ערים ומשמעותיים, תוך פיתוח רב של חשיבה עצמאית וביקורתית. במסגרת השיעורים, המכיניסטים מרחיבים את הידע הכללי בנוגע לרעיון הציוני-יהודי והבנת המשמעות ההיסטורית הרחבה בקשר לסדר הגודל בו הציונות לוקחת תפקיד מרכזי בעבר, ההווה והעתיד של מדינת ישראל ויושביה.

זהות יהודית / מנחה: הרב יאיא טובייס
בשיעורים אלו המכיניסטים לומדים להכיר בצורה מעמיקה נושאים המזוהים עם ההוויה היהודית, כגון: חגים, שבתות, תפילות, היסטוריה יהודית לפי המקורות ועוד. המטרה הראשית והמרכזית של שיעור זה היא שהמכיניסטים יתחברו ויזדהו עם הדת היהודית כסממן מאחד, אשר מגדיר את היחס המהותי וההיסטורי שלנו לארץ ישראל ואדמתה, זאת באמצעות למידה נגישה ומקרבת המשלבת הן את תכני היהדות והן תכנים אנושיים של מוסר, צדק, אחריות ושותפות, תכנים וערכים בהם אנו דוגלים במכינתנו בפרט.

שיעור מגדר / ד"ר אורית יעל
בשיעורים אלו המכיניסטים מקבלים נקודת מבט ייחודית ומרחיבת דעת אודות מעמד האישה והגבר, מושגי המגדר וכל מה שנלווה למגדר בחיי היום-יום של המציאות העולמית והישראלית. כתוצאה מכך, המכיניסטים חווים למידה מעמיקה באמצעות הסוגיות המגוונות אשר מעלה אורית. בלמידה, הם מאתגרים את עצמם ע"י נתינת מקום לשאלות בצורה ערה ולעיתים תוססת. בשיעורים מתקיימת חשיבה רחבה לגבי מקומה והתקדמותה של האישה במרחב הציבורי על זירותיו השונות, שבירת דעות קדומות ומסורתיות לגבי תכונות ומוטיבים שהיו מזוהים עם נשים בחברה ועוד מגוון נושאים בהם המכיניסטים מרחיבים את אופקיהם והשקפתם בצורה מבבוסת-מחקר וחוויתית.

שיעור מיניות / תמר בר-און ונעם פרינס
בשיעורים אלו, המכיניסטים, בנים ובנות בנפרד, לומדים להכיר את נושא המיניות על סוגיותיו השונות והמגוונות. סוגיות אלו מעלות במידה רבה את המודעות להתנהלות נכונה ותקינה מצד האדם, הן עם עצמו והן בחיי הזוגיות שלו. בשיעורים ניתן דגש חזק על מערכת האיזונים והצבת גבולות ברורים למה מותר ומה אסור במהלך ההתנהלות הזוגית והמינית. השיעורים מועברים בצורה מונגשת וחוויתית לצד שיח פתוח, חופשי ומעמיק, אשר נותן מרחב בטוח ואפשרות ביטוי לכולם/ן, ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, הידע וההתמצאות הכללית בנושא מוסיפה ואף מחדשת רבות עבור המכיניסטים. הם לומדים על עצמם עוד ועוד, צוברים ניסיון הכרחי בשיח על מיניות בריאה, נבנים ומתבגרים.

דינמיקה קבוצתית / שרון דביר
המכינה מורכבת משני צוותים, והצוות הוא קבוצת ההשתייכות המשמעותית במכינה. במהלך המכינה ישנו דגש רב על השתייכות לקבוצה גרעינית על מנת לחדד כישורי מנהיגות וערכי ערבות הדדית, וגם כדי לתת לכל מכיניסט את המקום שלו להתפתח ולהתבלט. רוב הפעילויות מתקיימות בקבוצה הגרעינית ולא כמכינה. מפגשי דינמיקה קבוצתית מועברים על ידי שרון. המפגשים מהווים מקום לפריקה כנה של תחושות אל מול הקבוצה בהקשר לקבוצה ולתהליכים הנוגעים לכולם בה. בתוך הסביבה ההטרוגנית ובעזרת ההנחייה החיצונית, המכיניסטים לומדים לנהל חיים משותפים. 

ערבית מדוברת / מגי דרמון
הדגש במכינה הוא על חיים משותפים ולמידת השפה האחד של השני תורמת רבות ליכולת של בני אדם לתקשר ולהתקרב זה לזה. שפה היא גשר בין תרבויות וכדי להכיר טוב יותר חשוב שנדע לתקשר בערוץ תקשורת נוסף, חוץ מזו שמספקת השפה העברית. בנוסף, השפה הערבית היא אחת מהשפות הרשמיות במדינת ישראל והיא שפה חשובה במרחב הציבורי הישראלי, המאפשרת הזדמנות לייצר מפגש ויחסי שכנות טובים יותר.